Vedenie účtovníctva, miezd, poradenstvo

Daňová optimalizácia predstavuje legálnu postupnosť krokov k vykázaniu takej daňovej povinnosti, ktorú je daňový subjekt nevyhnutne povinný odviesť štátu. Ide o minimalizáciu daňovej povinnosti v rámci zákonom dovolených krokov. 

Zákazníkove Výzvy a Potreby 

Výzvy:

 • Časová tieseň pri správe účtovníctva kvôli každodenným povinnostiam a podnikateľskému rastu.
 • Obavy z chýb v dôsledku neznalosti neustále sa meniacich daňových zákonov a účtovných predpisov.
 • Frustrácia z nedostatočnej komunikácie s účtovníkom, vysokých poplatkov a možných chýb vedúcich k finančným alebo právnym problémom.
 • Potreba jednoduchého prístupu k finančným údajom a výkonnosti podniku.
 • Strach z kontrol a pokút od finančnej správy za chyby v účtovníctve a zle spracované daňové priznanie.

Dlhodobé Obavy:

 • Riziko finančných strát z dôvodu neefektívne vedeného účtovníctva.
 • Neistota v alokácii zdrojov bez presného finančného prehľadu.
 • Možnosť právnych problémov kvôli nedokonalému vedeniu účtovníctva a nepodaných daňových priznaní
 • Obavy z neschopnosti udržať firmu konkurencieschopnú.
 • Osobný stres a negatívny dopad na rodinný život z nevyriešených finančných problémov.

Priania:

 • Kontrola nad vedeným účtovníctvom bez osobnej námahy a obáv.
 • Kedykoľvek dostupné finančné reporty a analýzy pre informované rozhodovanie.
 • Transparentné a férové ceny za účtovnícke služby a spracované mzdy a daňové priznania fyzických či právnických osôb
 • Dôvera v profesionálne spravované účtovníctvo.
 • Viac času na podnikateľský a osobný život vďaka znižovaniu administratívy.

Dlhodobé Sny:

 • Vedenie finančne stabilného a prosperujúceho podniku.
 • Pocit bezpečia a istoty vo financiách a vedenom účtovníctve a spracovaní miezd.
 • Dostatok času na inovácie a strategický rozvoj.
 • Vysoká spokojnosť zákazníkov a uznanie v odbore.
 • Finančná nezávislosť a pohodlný životný štandard pre seba a rodinu.

Naše účtovné a poradenské služby sú tu, aby sme vám pomohli odstrániť tieto prekážky a smerovať vás k dosiahnutiu vášho podnikateľského sna.

 1. Lacno: Ušetrite nielen svoje peniaze ale aj čas, ktorý môžete investovať do rastu svojho podnikania. S nami získate prvotriedne účtovnícke služby a daňové poradenstvo, ktoré nezaťažia váš rozpočet, a pritom zvýšia efektivitu vašej firmy.

 2. Rýchlo: V dnešnom uponáhľanom svete je čas peniazmi. Preto naše účtovnícke služby prinášajú rýchle a efektívne riešenia vašich účtovných a daňových potrieb. Umožňujú vám sústrediť sa na to, čo robíte najlepšie: rozvíjať svoje podnikanie.

 3. Kvalitne: Naše účtovnícke služby a účtovné poradenstvo vykonávané formou Outsourcing účtovníctva sú synonymom kvality. Vďaka kombinácii skúseností a odbornej prípravy vám poskytujeme služby, ktoré presiahnu vaše očakávania a zabezpečia, že vaše vedené účtovníctvo bude vždy v súlade s najnovšími predpismi a normami.

 1. Odborne: Sme tím odborníkov s rokmi skúseností vo vedení účtovníctva, mzdách a daňovom poradenstve. Ponúkame vám nielen služby, ale aj finančné poradenstvo pre spoločnosti, ktoré vám pomôže navigovať komplexným svetom financií s ľahkosťou.

 2. Precízne: V oblasti účtovníctva a daní je presnosť kľúčová. Naše účtovnícke služby sú navrhnuté tak, aby eliminovali akékoľvek chyby a zabezpečili, že všetky vaše finančné záznamy sú presné a v súlade s platnými zákonmi a predpismi. S nami môžete mať pokojnú myseľ. Vedzte, že vaše financie sú v spoľahlivých rukách. Zabezpečujeme aj poradenstvo v oblasti DPH, elektronické účtovníctvo. kontrolu účtovníctva.

Ponúkame Vám nasledovné služby:

 1. Účtovnícke služby
 2. Vedenie účtovníctva
 3. Outsourcing účtovníctva
 4. Spracovanie miezd
 5. Poradenstvo v účtovníctve
 6. Daňové priznania
 7. Finančné poradenstvo pre spoločnosti
 8. Účtovné služby pre živnostníkov
 9. Účtovníctvo pre s.r.o.
 10. Optimalizácia daní
 11. Elektronické účtovníctvo
 12. Mzdový účtovník
 13. Poradenstvo v oblasti DPH
 14. Príprava ročnej závierky
 15. Kontrola účtovníctva
 16. Finančné plánovanie
 17. Účtovné poradenstvo pre podnikateľov