Cenník našich služieb

Platný od 1.1.2024

Kancelária na doručenie dokladov je v budove oproti nápisu APOLLO
Kancelária na doručenie dokladov je v budove oproti nápisu APOLLO

Ľudia majú tendenciu zmyslieť si na účtovníka a vedenie účtovníctva iba počas daňovej sezóny. Komunikácia počas celého roka pomôže plánovať budúcnosť a zabrániť daňovým prekvapeniam. 

Čo je lepšie paušál alebo flexi? 

V oboch prípadoch je identická administratívna náročnosť. 

Seriózny účtovník za vedenie účtovníctva nestrieľa cenu od brucha. 

Seriózny účtovník má evidenciu času, úloh, vie vysvetliť individuálnu náročnosť vedenia účtovníctva a aj prečo developer s možno menej dokladmi, ale zmluvami a zložitými operáciami nemôže byť "nahodený" študentom.

Je to len o vnútornom rozhodnutí účtovníka a klienta, ktorý druh spoplatnenia im viac vyhovuje. Mesačná fakturácia vedenia účtovníctva účtovnej firmy v tom istom meste, ktorá poskytuje pomerne kvalitnú a komplexnú službu by v konečnom dôsledku nemala byť veľmi odlišná.

Cenník účtovných služieb (40 ročné skúsenosti) 

Cenník je platný od 01.01.2024

Mesačné záznamy

Jednoduché účtovníctvo platitelia DPH                       
minimálna cena 50,- EUR                                              
1 – 50                 1,00 EUR                                                                              
51- 150                0,75 EUR                                                                              
151 –                   0,50 EUR                                                                             

Podvojné účtovníctvo platitelia DPH                                                                                                      minimálna cena  60,- EUR (z toho 30,-EUR za podanie výkazov DPH)

1 – 50                   1,00 EUR 
51- 150                  0,75 EUR 
151 –                     0,50 EUR 

Cenník mzdovej agendy

Prihlásenie zamestnanca/sociálna, zdravotná poisťovňa/ 10,- EUR/zam.

Odhlásenie zamestnanca/sociálna, zdravotná poisťovňa/ 10,- EUR/zam.

Vypracovanie /pracovná zmluva, dohoda/ 10,- EUR/zam.

Spracovanie dochádzky 10,- EUR/zam

Spracovanie miezd zamestnanca do 5-miezd 10,- EUR/zam.

Spracovanie miezd zamestnanca od 6-miezd 5,- EUR/zam

Spracovanie podkladov/komunikácia s exekútorom/ od 20,- EUR/zam.

Spracovanie podkladov pre OUP /dotácia/ od 30,- EUR/mes./zam.

Spracovanie PN 10,- EUR/zam.

Spracovanie opravných výplat od 50,-EUR

Koncoročné uzávierkové operácie 5,- EUR/zam.

Registrácia zamestnávateľa/podklady bez odovzdania/ 70,- EUR

Zrušenie registrácie zamestnávateľa/podklady bez odovzdania/ 70,- EUR


Na spracovanie dokladov je stanovená minimálna doba spracovania do 5 pracovných dní.

 • v prípade požiadavky na urgentné spracovanie dokladov sa účtuje príplatok 100% zo základnej ceny za služby.

V prípade registrácie zamestnancov je potrebné doručiť požadované podklady minimálne 2 dni pred nástupom alebo ukončením pracovného pomeru.

Pri nedodržaní uvedenej doby sa účtuje príplatok v 100% výške sadzby za služby.

V cene je zahrnuté:

 • tlač a zakladanie pokladničných dokladov a mzdovej agendy,
 • daňové priznanie DPH – Súhrny výkaz ,
 • tlač podkladov k DPH,
 • evidenčná kniha pohľadávok a vyšlých faktúr,
 • evidenčná kniha záväzkov a došlých faktúr.

Uvedené ceny možno dohodnúť aj individuálne.

Cenník ročných uzávierkových prác

Daňové priznanie A – príjmy len SR 25,- EUR

Daňové priznanie A – príjmy zahraničie 30,- EUR

Daňové priznanie B od 50- EUR

Uzávierkové práce vrátane DP – JU od 50,- EUR

Uzávierkové práce vrátane DP – PU od 180,- EUR

Jednorazové spracovanie JU vrátane DP od 100,- EUR

Jednorazové spracovanie PU bez DP 1,- EUR/záznam

Jednorazové spracovanie paušálny výdaj JU vrátane DP od 100,- EUR

Daň z motorových vozidiel 15,- EUR/jedno vozidlo/

Elektronické odovzdanie DP 10,- EUR

Odborné poradenstvo súvisiace s ročnou uzávierkou 25,- EUR/hod


Uvedené ceny sa zvyšujú v prípade, že uvedené služby sa objednajú po určenom termíne a to nasledovne:

 • 15.marec – 50 %,
 • 20.marec – 75 %,
 • 25.marec – 100 %

Všeobecne zmluvné podmienky

 1. Donáška dokladov:
 • do 15. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po príslušnom zdaňovacom období
 1. Úhrada faktúr:
 • do 14 dní od vystavenia
 • Na spracovanie dokladov je stanovená minimálna doba spracovania do 5 pracovných dní.
 • v prípade požiadavky na urgentné spracovanie dokladov sa účtuje príplatok 100% zo základnej ceny za služby.
 • v prípade registrácie zamestnancov je potrebné doručiť požadované podklady minimálne 2 dni pred nástupom alebo ukončením pracovného pomeru.

Sankcie za nesplnenia uvedených podmienok:

k bodu 1.

 • donáška dokladov do 17. dňa – prirážka 25 %,
 • donáška dokladov do 20. dňa – prirážka 50 %,
 • donáška dokladov do 23. dňa – prirážka 100 %,
 • donáška dokladov do 25. dňa – prirážka 100 % + poplatok od 50,- EUR

k bodu 2.

 • 5 dní po splatnosti – upomienka 1 – 5,- EUR
 • 10 dní po splatnosti – upomienka 2 – 10,- EUR
 • 15 dní po splatnosti – penalizácia vo výške 0,5 %, za každý deň omeškania,
 • 30 dní po splatnosti – ukončenie spolupráce,
 • 40 dní po splatnosti – exekučné vymáhanie.

Cenník ročných uzávierkových prác po 15.03.

Služby Cena do 15.03. Cena do 20.03. Cena do 25.03.
Daňové priznanie A – príjmy len SR 25,- EUR 30,- EUR 35,- EUR
Daňové priznanie A – príjmy zahraničie 30,- EUR 35,- EUR 45,- EUR
Daňové priznanie B od 50,- EUR od 70,- EUR od 90,- EUR
Jednorazové spracovanie JU vrátane DP od 100,- EUR od 150,- EUR od 300,- EUR
Jednorazové spracovanie PU bez DP 1,- EUR/záznam 1,50 EUR/záznam 2,00 EUR/záznam
Jednorazové spracovanie paušálny výdaj JU vrátane DP od 100,- EUR od 140,- EUR od 200,- EUR
Elektronické odoslanie odkladu DP 10,- EUR 20,- EUR 30,- EUR

Pri objednaní uvedených služieb a to v termíne po 20.03. sa úhrada realizuje vopred v hotovosti. V opačnom prípade sa uvedené služby nezačnú realizovať !!

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

JALINA, občianske združenie

IČO: 55924930

Prievozská 1, 821 09 Bratislava

zastávka Novohradská: trolejbusy 201,208,212,202, autobusy 70, 68,96,50.

oproti čerpacej stanici Slovnaft, oproti novému  APOLLO BUSINESS CENTRU

+421 948 745 454

jalinazdruzenie@gmail.com