Minimálna mzda v roku 2021 stúpne na 623 eur

20.11.2020

Ako sa zvýšia príplatky?
Zmeny nastanú aj pri určovaní príplatkov. Tie už nebudú v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy, ale stanovia sa pevnou sumou. Pri prepočte nových pevných výšok príplatkov vychádzalo ministerstvo z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom za základňu sa vzal rok 2021 (t.j. suma 3,58 eura). To napr. znamená, že mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude predstavovať 1,79 eura, čo je 50 % minimálnej hodinovej mzdy podľa aktuálneho nastavenia. Od budúceho roka ich výška už nie je naviazaná na minimálnu mzdu, ale je vyčíslená priamo v Zákonníku práce pevnou sumou.

Ak zamestnanec pracuje počas soboty, patrí mu okrem jeho mzdy aj mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu. Za hodinu práce v sobotu má nárok na príplatok najmenej vo výške 1,79 eura. U zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno v prípade splnenia podmienok podľa § 122a ods. 2 Zákonníka práce dohodnúť sumu mzdového zvýhodnenia najmenej vo výške 1,61 eura za hodinu.

Mzdové zvýhodnenie pevná suma

nočná 1,43 €

sobota 1,79 €

nedeľa 3,58 €


Zmena pri výpočte mzdových nárokov

Od budúceho roka sa mení aj mechanizmus zvyšovania minimálnych mzdových nárokov. Ten bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Budúci rok sa preto každý minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce zvýši o 43 eur. Teda o rovnakú sumu o akú porastie minimálna mzda. Suma minimálnej mzdy v roku 2021 oproti roku 2020 stúpla o 43 eur (623 eur - 580 eur).