Životné minimum a parametre miezd pre výpočet exekučných zrážok od 1.7.2020

18.08.2020
 1. Životné minimum plnoletej fyzickej osoby 214,83 €.
 2. Základná (nepostihnuteľná) suma na povinného 214,83 €.
 3. Základná (nepostihnuteľná) suma na vyživovanú osobu 53,70 €.
 4. Základná suma na povinného - výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa 90,22 €.
 5. Základná suma na vyživ. osobu - výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa 37,59 €.
 6. Dôchodca - Základná suma na povinného - ostatné pohľadávky 214,83 €.
 7. Dôchodca - Základná suma na vyživ. osobu - ostatné pohľadávky 107,41 €.
 8. Dôchodca - Základná suma na povinného - výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa 90,22 €.
 9. Dôchodca - Základná suma na vyživ. osobu - výživné a dlžné výživné na maloleté dieťa 37,59 €.
 10. Suma nad ktorú sa zrazí bez obmedzenia 322,24 €.
 11. Základná suma na povinného - pokuty za priestupky 107,41 €.
 12. Základná suma na vyživ. osobu - pokuty za priestupky 53,70 €.